2021 Предизвикателство за Приятелство


Кое предпочиташ: с брада или избръснат?

Какво би пил/а?

В какво си добър/добра?

Торта или пай харесваш повече?

Кое е по-важно за теб?

Кое предпочиташ?

Коя част от деня предпочиташ?

Какъв вид пазаруване харесваш?

Кое предпочиташ, пеене или танцуване?

Искаш ли да гледаш...

Какъв тип коса харесваш?

Какво би избрал?

Какво предпочиташ: кредитна карта или кеш?

Какво предпочиташ, дъжд или сняг?

Какво би предпочел/а?

Какво би избрал/а?

Какво ще избереш:молив или химикал?

Би ли гледал...?

Кое от всички ще избереш?

Какво предпочиташ?

Андроид или харесваш или Айфон?

Какво харесваш най-много?

Харесваш ли училищния или студентския живот?

Кое ще избереш?

Какво харесваш, вегетарианско или невегетарианско?

Какво използваш най-много?