Prijateljski izazov 2021.

Prijateljski izazov 2021.


Kakvu kosu više voliš?

Što više voliš, kišu ili snijeg?

Što ti bolje ide?

Što bi radije gledao/la?

Što ti je važnije?

Što češće posjećuješ?

Što bi odabrao/la?

Što bi radije odabrao/la?

Radije gledaš…

Sviđa li ti se više školski ili studentski život?

Voliš li više tortu ili pitu?

Što najviše voliš?

Koji oblik kupovine ti je draži?

Čime radije pišeš?

Kakav ti se izgled više sviđa?

Što ti je draže?

Koji okus ti se više sviđa?

Je li ti draže pjevanje ili plesanje?

Koji dio dana ti je draži?

Je li ti draži Android ili iPhone?

Sviđa li ti se više izgled lica s bradom ili obrijan?

Što bi radije odabrao/la?

Voliš li više vegetarijansku prehranu ili prehranu s mesom?

Što više voliš?

Što preferiraš: kreditne kartice ili gotovinu?

Što bi radije popio/la?