ท้าวัดระดับความเป็นเพื่อน 2021

ท้าวัดระดับความเป็นเพื่อน 2021


คุณชอบรสไหน?

คุณเก่งด้านไหน?

คุณชอบโทรศัพท์ Android หรือ iPhone?

คุณจะเลือกสถานที่ใด?

คุณชอบอะไรมากกว่ากัน?

คุณชอบกินเค้กหรือกินพาย?

คุณจะเลือกอะไร?

คุณชอบอะไรมากที่สุด?

คุณชอบผมแบบไหน?

คุณชอบดู...

คุณชอบแบบไหน: ไว้เคราหรือโกนเครา?

คุณจะดื่มอะไร

คุณจะเลือกทำอะไร?

คุณชอบกินอะไร?

คุณชอบร้องเพลงหรือชอบเต้น?

คุณจะเลือกสิ่งไหน?

คุณชอบจ่ายเงินแบบไหน: บัตรเครดิตหรือเงินสด?

อะไรคือสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ?

คุณจะเลือกใช้อะไร: ปากกาหรือดินสอ?

คุณชอบช้อปปิ้งออนไลน์หรือช้อปปิ้งตามร้านค้า?

คุณชอบแบบไหนมากกว่ากัน?

คุณเป็น _______

คุณชอบฝนหรือหิมะมากกว่ากัน?

คุณรักชีวิตในโรงเรียนหรือชีวิตในวิทยาลัย?

คุณชอบดูหนังแบบไหน...?