ความท้าทายของเพื่อน 5 อันดับแรก

ความท้าทายของเพื่อน 5 อันดับแรก


เลือกฤดูกาลที่คุณชอบ:

คุณชอบสัตว์แบบไหน?

อารมณ์ตอนนี้ของคุณคืออะไร?

เลือกสถานที่ในธรรมชาติ:

คุณชอบซื้ออะไร?

คุณชอบเรื่องตลกหรือเรื่องเชาว์ปัญญ?

คุณชอบทานอาหารเช้าอะไร?

คุณชอบกินอาหารแบบไหน?

คุณอยากกินอะไร?

เลือกสิ่งที่สำคัญก่อน:

เลือกจุดหมาย:

คุณอยากทำอะไรกับเงินที่มีอยู่?

คุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง?

เลือกเครื่องดื่ม:

คุณจะเลือกกิจกรรมไหน?

คุณต้องการเพื่อนแบบไหน?

คุณชอบนั่งตำแหน่งแรกหรือตำแน่งสุดท้าย?

สิ่งที่แย่ของคุณคือ:

เลือกขนมทานเล่นที่คุณชอบระหว่างดูหนัง:

คุณชอบทำอะไร?