Thách Thức Tình Bạn 2021

Thách Thức Tình Bạn 2021


Bạn thích đi du lịch nơi nào?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Bạn thích đi du lịch bằng phương tiện gì?

Bạn luôn là người đến trước hẹn hay trễ hẹn?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Bạn thích mình giàu có hay hạnh phúc?

Bạn sẽ chọn cái nào làm quà tặng?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn luôn vui vẻ hay luôn giận dữ?

Bạn muốn sống ở nơi nào hơn?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích đi du lịch bàng phương tiện gì?

Bạn thích nói chuyện qua phương tiện nào?

Bạn thích sống như thế nào?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích tiền bạc hay địa vị?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Bạn sẽ chọn chơi cái nào?

Bạn lắng nghe con tim hay lý trí?

Loại trái cây mà bạn thích là gì?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Thể loại tiệc mà bạn thích?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Cách bạn nói chuyện như thế nào?

Màu sắc bạn sẽ chọn?

Bạn sẽ chọn cái nào?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Loài động vật mà bạn thích?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn thích sống ở đâu?