Thách Thức Tình Bạn 2021

Thách Thức Tình Bạn 2021


Bạn sẽ chọn chơi cái nào?

Bạn luôn là người đến trước hẹn hay trễ hẹn?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích sống như thế nào?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Bạn sẽ chọn cái nào?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Bạn thích tiền bạc hay địa vị?

Bạn lắng nghe con tim hay lý trí?

Cách bạn nói chuyện như thế nào?

Bạn muốn sống ở nơi nào hơn?

Loài động vật mà bạn thích?

Màu sắc bạn sẽ chọn?

Bạn luôn vui vẻ hay luôn giận dữ?

Thể loại tiệc mà bạn thích?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn sẽ chọn cái nào làm quà tặng?

Bạn thích sống ở đâu?

Loại trái cây mà bạn thích là gì?

Bạn thích mình giàu có hay hạnh phúc?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Bạn thích đi du lịch bàng phương tiện gì?

Bạn thích đi du lịch bằng phương tiện gì?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Bạn thích đi du lịch nơi nào?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Bạn thích nói chuyện qua phương tiện nào?