Thử Thách Top 5 Người Bạn

Thử Thách Top 5 Người Bạn


Bạn thích làm việc nào hơn?

Chọn một địa điểm thiên nhiên:

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Chọn những đồ ăn nhẹ bạn yêu thích khi xem phim:

Bạn thích ăn cái nào?

Một thứ mà bạn kém:

Bạn chọn hoạt động nào?

Bạn thích ăn gì cho bữa sáng?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Bạn thích ăn cái nào?

Chọn một thức uống:

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Tâm trạng hiện tại của bạn là gì?

Chọn một sự ưu tiên:

Loài động vật mà bạn thích?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Chọn mùa yêu thích của bạn: