رابطه خود را تست کنید

رابطه خود را تست کنید


شما کدام نوع بازی را دوست دارید؟

شما کدام نوع آب و هوا را ترجیح می دهید؟

شما در زندگی روزمره خود دوست دارید چگونه مسافرت کنید؟

نوشیدنی مورد علاقه شما کدام است؟

اگر شما در قرعه کشی برنده شوید، چه چیزی خواهید خرید؟

آیا شما راز نگهدار هستید؟

دسر مورد علاقه شما چیست؟

ورزش مورد علاقه شما چیست؟

بستنی مورد علاقه شما کدام است؟

اگر خانه شما دچار حریق شد، کدام وسیله را با خود خواهید برد؟