2021 Friendship Dare


Saan mo gusto na pumunta para sa bakasyon?

Takot ka ba sa mga Aso?

Ano ang mas importante para sa'yo?

Ano ang gusto mong ginagawa sa bakante mong oras?

Ano ang pinakaginagamit mo?

Meron ka bang Android o iPhone?

Ano ang pinakainiinom mo?

Alin dito ang iyong paborito na kulay?

Ano ang paborito mong panahon sa taon?

Ano ang buwan ng iyong kaarawan?