Testa eran relation

Testa eran relation

Du vill kolla på...

Kollar du hellre på... ?

Vilken typ av shopping föredrar du?

Vilken skulle du välja?

Vilket skulle du välja?

Vad är du bra på?

Väljer du bläckpenna eller blyertspenna?

Föredrar du Android eller iPhone?

Föredrar du vegetariskt eller icke-vegetariskt?

Vad skulle du föredra?

Vad gillar du mest?

Vilken tid på dygnet tycker du mest om?

Vad föredrar du?

Vad väljer du hellre?

Gillar du tårta eller paj mera?

Vad är viktigast för dig?

Vad för typ av hår gillar du mest?

Vilken väljer du?

Vad använder du mest?

Vad föredrar du? Kort eller kontant?

Vad skulle du hellre dricka?

Skäggig eller rakad? Vilket föredrar du?

Vilket gillar du mest?

Gillar du att sjunga, eller att dansa?

Föredrar du regn eller snö?

Föredrar du skollivet eller universitetslivet?