Kiểm tra mức độ thân thiết

Kiểm tra mức độ thân thiếtBạn sẽ chọn loại hoa nào?

Bạn thích uống gì hơn?

Bạn thích điện thoại Android hay iPhone?

Bạn thích ăn rau hay thịt hơn?

Bạn thích cái nào: để râu hay cạo râu?

Bạn thích cái nào hơn?

Bạn sẽ lựa chọn cái nào?

Bạn thích kiểu tóc nào?

Bạn thích xem...

Bạn thích hát hay nhảy?

Bạn là _______.

Bạn thích mua sắm trực tuyến hay mua sắm truyền thống?

Bạn sẽ chọn thứ nào?

Bạn sẽ chọn cái nào?

Bạn thích hành động nào hơn?

Bạn thích Bánh ngọt hay Bánh nướng?

Bạn thích trời mưa hay tuyết?

Bạn thích cuộc sống khi còn ngồi trên ghế nhà trường hay khi đã bước vào giảng đường đại học?

Bạn giỏi môn nào?

Bạn thích dùng cái nào hơn: thẻ tín dụng hay tiền mặt?

Bạn chọn cái nào: Bút bi hay bút chì?

Điều gì quan trọng với bạn hơn?

Bạn thích ăn vị gì?

Bạn sẽ uống gì?

Bạn thích xem cái nào hơn?