Kiểm tra mức độ thân thiết

Kiểm tra mức độ thân thiếtBạn thích cái nào: để râu hay cạo râu?

Bạn thích hát hay nhảy?

Bạn sẽ chọn loại hoa nào?

Bạn sẽ lựa chọn cái nào?

Bạn thích uống gì hơn?

Bạn thích dùng cái nào hơn: thẻ tín dụng hay tiền mặt?

Bạn thích cái nào hơn?

Bạn thích Bánh ngọt hay Bánh nướng?

Bạn thích xem cái nào hơn?

Bạn sẽ chọn cái nào?

Bạn thích cuộc sống khi còn ngồi trên ghế nhà trường hay khi đã bước vào giảng đường đại học?

Bạn thích kiểu tóc nào?

Điều gì quan trọng với bạn hơn?

Bạn thích điện thoại Android hay iPhone?

Bạn chọn cái nào: Bút bi hay bút chì?

Bạn thích hành động nào hơn?

Bạn thích trời mưa hay tuyết?

Bạn giỏi môn nào?

Bạn thích ăn vị gì?

Bạn sẽ chọn thứ nào?

Bạn sẽ uống gì?

Bạn thích xem...

Bạn thích mua sắm trực tuyến hay mua sắm truyền thống?

Bạn thích ăn rau hay thịt hơn?

Bạn là _______.