Kiểm tra mức độ thân thiết

Kiểm tra mức độ thân thiết

Bạn thích mua sắm trực tuyến hay mua sắm truyền thống?

Bạn thích ăn rau hay thịt hơn?

Bạn thích trời mưa hay tuyết?

Bạn thích dùng cái nào hơn: thẻ tín dụng hay tiền mặt?

Bạn thích xem cái nào hơn?

Bạn chọn cái nào: Bút bi hay bút chì?

Bạn sẽ chọn loại hoa nào?

Bạn sẽ uống gì?

Bạn thích hành động nào hơn?

Bạn thích cuộc sống khi còn ngồi trên ghế nhà trường hay khi đã bước vào giảng đường đại học?

Bạn thích uống gì hơn?

Bạn sẽ chọn thứ nào?

Điều gì quan trọng với bạn hơn?

Bạn thích ăn vị gì?

Bạn thích cái nào: để râu hay cạo râu?

Bạn giỏi môn nào?

Bạn thích điện thoại Android hay iPhone?

Bạn là _______.

Bạn thích xem...

Bạn sẽ lựa chọn cái nào?

Bạn thích cái nào hơn?

Bạn thích Bánh ngọt hay Bánh nướng?

Bạn thích hát hay nhảy?

Bạn thích kiểu tóc nào?

Bạn sẽ chọn cái nào?