Kiểm tra mức độ thân thiết

Kiểm tra mức độ thân thiếtBạn thích ăn vị gì?

Bạn thích cái nào hơn?

Bạn chọn cái nào: Bút bi hay bút chì?

Bạn giỏi môn nào?

Bạn thích hát hay nhảy?

Bạn sẽ chọn loại hoa nào?

Bạn thích dùng cái nào hơn: thẻ tín dụng hay tiền mặt?

Bạn thích cuộc sống khi còn ngồi trên ghế nhà trường hay khi đã bước vào giảng đường đại học?

Bạn thích uống gì hơn?

Điều gì quan trọng với bạn hơn?

Bạn sẽ chọn cái nào?

Bạn thích trời mưa hay tuyết?

Bạn thích kiểu tóc nào?

Bạn thích xem cái nào hơn?

Bạn sẽ lựa chọn cái nào?

Bạn thích mua sắm trực tuyến hay mua sắm truyền thống?

Bạn là _______.

Bạn thích cái nào: để râu hay cạo râu?

Bạn thích điện thoại Android hay iPhone?

Bạn thích ăn rau hay thịt hơn?

Bạn sẽ chọn thứ nào?

Bạn sẽ uống gì?

Bạn thích Bánh ngọt hay Bánh nướng?

Bạn thích hành động nào hơn?

Bạn thích xem...