Thách Thức Tình Bạn 2021

Thách Thức Tình Bạn 2021


Bạn thích ăn rau hay thịt hơn?

Bạn thích Bánh ngọt hay Bánh nướng?

Bạn thích cái nào hơn?

Bạn thích hát hay nhảy?

Bạn là _______.

Bạn thích mua sắm trực tuyến hay mua sắm truyền thống?

Bạn thích ăn vị gì?

Bạn sẽ lựa chọn cái nào?

Bạn thích xem...

Bạn thích uống gì hơn?

Bạn thích cuộc sống khi còn ngồi trên ghế nhà trường hay khi đã bước vào giảng đường đại học?

Bạn sẽ chọn loại hoa nào?

Bạn sẽ uống gì?

Bạn thích hành động nào hơn?

Bạn thích điện thoại Android hay iPhone?

Bạn thích cái nào: để râu hay cạo râu?

Bạn thích kiểu tóc nào?

Bạn chọn cái nào: Bút bi hay bút chì?

Điều gì quan trọng với bạn hơn?

Bạn giỏi môn nào?

Bạn thích xem cái nào hơn?

Bạn thích dùng cái nào hơn: thẻ tín dụng hay tiền mặt?

Bạn thích trời mưa hay tuyết?

Bạn sẽ chọn thứ nào?

Bạn sẽ chọn cái nào?